Új kémény létesítése meglévő épületben

Új, korszerű kémény létesítésére nemcsak új épület építésekor van lehetőségünk - bár kétség kívül ez a legideálisabb helyzet – hanem használatban lévő épület felújításakor, korszerűsítésekor is. Vegyük sorra a lehetőségeket.
Az első, amikor egy használatban lévő épület elavult, lebontott kéményének helyére építjük. Ilyen esetben kérjük ki szakember véleményét, mivel a régi falazott kéményeknél olyan csomópontokkal is találkozhatunk, melyek megbontása komoly szaktudást igényelhet. Ha megtörtént a bontás, az új kémény felépítése már nem okozhat gondot. A Leier kémények befoglaló mérete kicsi – akár 32*32cm - ezért a lebontott kémény helyére biztosan visszaépíthetők. Építés során az általános szabványi feltételek mellett a gyártó építési utasításában foglaltak betartása szükséges. Feltétlenül járjunk utána az érvényes előírásoknak, kiemelt figyelmet szentelve a kitorkollási magasságnak és az éghető anyagoktól való védőtávolságnak.
Másik lehetőség, a kémény szabadon megválasztott helyre történő beépítése használatban lévő épületben. A kémény helyének kiválasztásakor fontos szempont a leendő fűtőberendezés helye. Érdemes arra törekedni, hogy a kémény az épület olyan pontján épüljön fel, ahol a tető legmagasabb pontján jut ki a szabadba. Ha ezt sikerül megvalósítani, akkor a kémény csak minimálisan fog a tető síkja fölé emelkedni, így nem kell külön megerősítésről gondoskodni, és esztétikus is. A kémény tetősíkon túli szakaszának hosszáról szabvány rendelkezik, így ennek meghatározását mindenképpen bízzuk szakemberre. A kéményt megfelelően szilárd aljzatra kell telepíteni. A födém-kémény, illetve a héjazat-kémény csomópontokat szintén általános követelményeknek megfelelve kell kialakítani.
A harmadik lehetőség a kémény épületen kívül történő megépítése. Ennek a megoldásnak az előnye, hogy a füstcső csatlakozás falon át történő kialakításán kívül semmilyen rombolással nem jár az épületen belül. A megfelelő szilárdságú alap ebben az esetben is elengedhetetlen. A kéményt 3 méterenként rögzíteni kell az épület falához, lehetőleg a koszorúknál, hogy minél stabilabb legyen a kapcsolat. Az épületen kívül épült kémény teljes szakasza hideg szakasznak tekinthető, hiszen mindenhol a külső környezettel érintkezik. Éppen ezért nagyon fontos, hogy csak hőszigetelt kéményt válasszunk. A tüzelőberendezés füstcsövét, falhüvelyen keresztül kell átvezetni a falazaton. A falhüvely átmérőjét a füstcső átmérője, és a falazat anyaga határozza meg.

Utólagosan épített kémények esetében az eleve adott lehetőségek miatt, az éghető építőanyagtól való távolsági követelmény betartására, a kitorkollási magasság pontos meghatározására, a tisztítóajtók megfelelő helyre történő elhelyezésére és a kondenzátum elvezetésének kialakítására különös körültekintéssel történjen, mivel alkalmazkodnunk kell a meglévő körülményekhez.